Lagersystem

Connectsystem

Connect lagersystem

Menystyrt och självinstruerande
Prisuppdatering från olika leverantörer med elektronisk beställning
Komplett utvecklad recepthantering med kalkylering
Inventering på månad, vecka eller fritt intervall
Streckkodshantering, gällande inventering och inleverans